ج. مهر ۲۶ام, ۱۳۹۸

تماس با ما

شماره تماس ها :

۰۹۳۶۳۳۵۴۵۹۳

۰۹۹۱۱۵۱۲۷۳۷


دبیــرخـانه جشنواره :
خیابان کاشانی ، روبروی پارک هفتم تیر/ سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری یزد


صندوق پستی۸۹۱۶۵۶۹۷

مطالبی که شاید برایتان جالب باشد